+48 669 666 450
kontakt@meble-donar.pl
ZAMÓW PRÓBKI

REGULAMIN

Sklep internetowy „MEBLE-DONAR.PL” prowadzony jest przez MEBLE-DONAR Adam Donarski prowadzący działalność gospodarczą pn. MEBLE-DONAR Adam Donarski, ul. Malinowa 30 A, 89-530 Śliwice, NIP 561-152-19-08,

Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: e-mail  : kontakt@meble-donar.pl
  pod nr telefonu: +48 669 666 450
 2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu internetowego.

Niniejszy regulamin zawiera informację m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, form dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.meble-donar.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Ostatnia zmiana regulaminu: 1 lutego 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego „DONAR-MEBLE” oraz zasady jego funkcjonowania.
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.donar-meble.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca – MEBLE-DONAR Adam Donarski, ul. Malinowa 30 A, 89-530 Śliwice, NIP 561-152-19-08,
 5. Produkt – każda dostępna rzecz w sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży produktu, która zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna pozwalająca na dokonanie zamówienia w sklepie internetowym.
 8. Koszyk – wybrana przez Kupującego lista produktów z oferowanych w sklepie internetowym.
 9. Zamówienia – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, potwierdzające złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, które po weryfikacji i potwierdzeniu przez Sprzedawcę prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 11. Cennik dostaw – dostępny na stronie internetowej www.donar-meble.plw zakładce informacje -> Szczegóły dostaw.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów płatności znajdują się na stronie internetowej www.donar-meble.plw zakładce Informacje ->Płatności
 13. Termin realizacji zamówienia – oznacza czas trwający od potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego do momentu wykonania produktu. O terminie realizacji Kupujący jest na bieżąco informowany.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Adres reklamacyjny – MEBLE-DONAR Adam Donarski, ul. Malinowa 30 A, 89-530 Śliwice, NIP 561-152-19-08,
 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce Informacje ->Polityka prywatności,
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2

Warunki ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów mebli drewnianych i tapicerowanych, o cechach indywidualnie oznaczonych przez Kupującego, które produkowane są przez MEBLE-DONAR Adam Donarski, ul. Malinowa 30 A, 89-530 Śliwice. Za pośrednictwem Sklepu internetowego www.donar-meble.pl, Kupujący może dokonać zakupu mebli widniejących na stronie Sklepu z oznaczeniem ich wybranych cech, min. wymiaru, kolory tapicerki, koloru drewna a także zamówić dodatkowe usługi związane z dostawą, wniesieniem i montażem mebli.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Umowy w sklepie internetowym pod adresem www.donar-meble.pl zawierane są w języku polskim.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

§3

Składanie zamówienia i zawarcie umowy

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będący przedmiotem zamówienia, oznaczyć jego cechy indywidualne  poprzez zaznaczenie okien wyboru i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. zapoznać się z zawartością koszyka, wybrać sposób płatności za zamówienie, podać kod rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada) i kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  5. zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów – tylko w sytuacji, jeśli Kupujący rzeczywiście zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  6. dokonać akceptacji wypełnionego formularza zamówienia za pomocą kliknięcia hasła „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji i potwierdzenia przez Sprzedawcę, co stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży.
  7. kliknąć w przycisk „Podsumowanie”,
  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia. W podsumowaniu zamówienia umieszczona jest informacja o łącznej cenie całego zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany podczas wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w zamówieniu, należy kliknąć w przycisk „wstecz”; jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po otrzymaniu zamówienia i jego weryfikacji Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Kupującego w formularzu, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego nie ma możliwości anulowania zamówienia przez Kupującego.
 3. Zamówienie wraz z potwierdzeniem złożonym przez Sprzedawcę zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Po stronie Kupującego leży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 

§4

Realizacja zamówienia

 1. Jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za dokonane zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od złożenia niniejszego zamówienia. W takim przypadku dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu wykonaniu zamówionego produktu i przygotowaniu do dostawy lub odbioru przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wykonania produktu.
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w opisie produktu. W razie wyboru produktów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas realizacji zamówienia spośród zamówionych produktów.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie dostawę zamówienia do Kupującego lub zgodnie z wyborem Kupującego powiadomi o możliwości odbioru zamówienia.

 

§5

Metody płatności i formy dostawy

 1. Zamówienia dostarczane są do Kupujących transportem własnym Sprzedającego lub na życzenie Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi od 14 do 21 dni roboczych od zrealizowania zamówienia (zgodnie z obowiązującą umową z firmą dostarczającą produkt).
 2. Koszt dostawy zależy od wybranej przez Kupującego metody płatności za zamówienie. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie donar-meble.pl w zakładce →Szczegóły dostaw.
 3. Metody płatności za zamówienie dostępne są na stronie www.donar-meble.pl w zakładce >Płatności.
 4. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Szczegóły dostaw” oraz w podsumowaniu Zamówienia
 5. Jest możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy lub kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

§6

Odpowiedzialność za wady i Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia m.in. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Reklamacje należy składać na adres kontakt@meble-donar.pl lub pisemnie na adres: MEBLE-DONAR Adam Donarski, ul. Malinowa 30 A, 89-530 Śliwice. Zwracany w ramach reklamacji towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Produkt należy odesłać w kompletnym stanie wraz z dowodem zakupu i dołączonym opisem wad. protokołem reklamacyjnym, który jest dostępny do pobrania na stronie www.donar-meble.pl w zakładce  ->Reklamacje.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sprzedającego.
 7. Podstawą zarówno do zwrotu jak i do wszczęcia procedury reklamacji jest paragon lub faktura oraz dołączony i poprawnie wypełniony formularz reklamacji. Przesłanie innego formularza bądź niepoprawnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 10. W związku z tymi, iż przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym donar-meble.pl są wyłącznie produkty nieprefabrykowane, które zostają wyprodukowane każdorazowo zgodnie z oznaczeniem indywidulanych cech produktu przez Klienta to zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.donar-meble.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

MEBLE - DONAR

Jesteśmy nie tylko sklepem internetowym, ale i producentem mebli.  W naszej ofercie znajdziesz stoły prostokątne, stoły okrągłe, stoły kwadratowe. Oferujemy również krzesła drewniane czy też krzesła tapicerowane. Wykonujemy również: Bukowe komody, meble i kanapy tapicerowane oraz łóżka sypialniane w wybranych przez klienta rozmiarach. 
Dzięki naszej ofercie dobierzesz szeroką game produktów
w wybarnym przez siebie kolorze i tapicerce. Meble drewniane, które wykonujemy są gwarancją najwyższej jakości.
Zapraszamy, skonfiguruj swój wymarzony zestaw 
mebli z drewna!
SKLEP INTERNETOWY
file-addcartcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram